NOTERLİK HUKUKU
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VAKFI
(NOTEV)

"ELEKTRONİKTEKİ GELİŞMELER ve HUKUK"
(SEMPOZYUM)
(26 Ocak 2001, Saat: 14.00)

GÜNDEM:
14.00 - 14.15 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Adalet Bakanı Sayın Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK'ün 26 Ocak 2001 günü
"Elektronikteki Gelişmeler ve Hukuk" Sempozyumu'nda  yaptığı açış konuşması.
Prof. Dr. Lâle SİRMEN (A.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı)
A. Hasip DİNÇER (T. Noterler Birliği Başkanı)
14.15 - 14.40 Elektronik Ticaret, Hukuk ve Noterler (Tebliğ)
Saadet ARIKAN (Adalet Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanı)
14.40 - 15.05 Elektronik İmza ve Şekil (Tebliğ)
Yard. Doç. Dr. Leyla KESER - BERBER (Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
15.05 - 15.30 Ulusal Yargı Ağı Projesinde Digital İmza (Tebliğ)
Mesut ORTA (Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi
15.50 - 16.15 Elektronik Ticaretinin Vergilendirilmesi (Tebliğ)
Yard. Doç. Dr. Mustafa AKKAYA (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
16.15 - 16.40 Noterlik İşlemleri ve Elektronik (Tebliğ)
Orhan TURAN (Mersin 3. Noteri)
16.40 - 17.30 İtalya'da ve Avrupa Birliğinde Elektronik Ticaret ve Elektronik İmza (Tebliğ)
( TÜRKÇE ) - ( İNGİLİZCE )
Mario MICCOLI (Livorno / İtalya Noteri)
17.30 - 18.30 Tartışma
Yöneten : Prof. Dr. Ejder YILMAZ (NOTEV Enstitüsü Müdürü)